خانمی با طعم طنز سلام سارا هستم .عاشق لاک زدن و مرغ و خروس و غاز و اردکم. ------------------------------------ کامنتای بی ادبی هر وقت و ساعت دستم برسه سر فرصت قسمتای بی ادبیشو ...میذارم و کپی پیست میکنم میذارم تو وبم با ذکر اسم و ادرس ------------------------------------ من آن بی تربیت هستم که میمرد بی وبلاگی ولی با حسرت و خاری بازم فیلتر میشم آری ------------------------------------ دارا که باشی سارا خودش میاد خیلی که دارا باشی سارا دوستاشم میاره -------------------------------- بچه خطه سرسبز شمالم شهرستان زیبای رامسر. ---------------------------------------- لینکای تبلیغاتی زرتی حذف میشن.کامنتم بده جوابش فحشه --------------------------------------- اومدم توی نت تا حرف دلمو بزنم.البته تا جایی که بشه. قبلا" چشم حسودا کور یه وب خیلی خوبی داشتم که دور از جون یک پسر الاغی هکم کرد.تو یاهومسنجرآی پیمو زد هکم کرد و وبمو حذف کرد ایمیلمو هک کرد .تل دادم مزاحم شدن وب کم دادم اذیت کردن پس تو این وب فقط کامنت میدم نه تل نه وب کم نه ایمیل نه چت .مفهومه ؟اصرارم کنین کتک میخورین پس حواستون باشه حتی دخترا چون به هیشکی دیگه اعتماد ندارم . ----------------------------------------------------- هیچوقت سعی نکردم آدم خوبی باشم...نیازی هم نداشتم به اینکه آدم خوبی باشم از متوسط بودن بیزارم...حاضرم بدرنگ باشم..اما بیرنگ نباشم...درگیر نیستم...درگیر حصارهایی که شما درگیرشید درگیر کلاس و پرستیژ و شخصیت و غیره جات...من همینم که هستم..بی نقاب.. دختر وحشی...و تا زمانیکه اهلیم نکردی..برای من هیچ فرقی با دیگران نداری...نه من نیازی ب تو دارم نه تو بمن..اهلی شدن یعنی نیاز پیدا کردن..نیاز به وجود چیزهایی برای اینکه خودت باشی..و من برای خودم بودن.. به چیزی نیاز ندارم...نه نردبونی که منو به سمت اوج ببره و نه طنابی که منو از قعر بیرون بکشه..و این منم.. بی شیله پیله.. خود خودم..دختر وحشی. شاعرنیستم..ولی بلدم چطور با کلمات پلی استیشن بازی کنم.. من آن دختری هستم که هرگز نمیفهمد که چرا هرگز نفهمید که آیا نفهم است یافهمیدن مفهوم شده ها را نمیفهمد. -------------------------------------- اونــــــــــی کـــــه خـــــودم میخــــوام نشـــدم بعــــد بیـــام بشـــم اونـــی کـــه تـــو میخـــوای ...!! -------------------------------------- بـــــه مــــن نـــزدیکـــــ نشو اخلـــاقــــــــــــــم از دور قشــنـگ تره -------------------------------------- دخـتـــری کـــه با شکستــــن یـــه ناخـــن 9 تـــا دیگـــه رو بگیـــره ببیـــــن دلـــش بشکنـــه چیکــــار میکنــــه ... -------------------------------------- بعضـــــــــی هــا رو بایـــد مثــــل آشغالــــــ دور انداخت ولــــی انقـــــدر معــــرفت داریـــــم کـــه اونــــارو مـــی بـــوسیــــم و کنــــار میــــذاریـــــم ! -------------------------------------- ﻋﺰﯾــــﺰﻡ ﺍﮔـــــﻪ ﺑﺨــــﻮﺍﻡ ﺯﻧﺪﮔﯿﻤـــــﻮ ﺍﺯ ﺍﻭﻝــــ ﺑﻨﻮﯾﺴـــــﻢ ، ﺷﻤـــﺎ ﭘﯿـــﺎﻡ ﺑﺎﺯﺭگاﻧـــــﯽ ﻭﺳﻄﺸــــﻢ ﻧﻤﯿﺸـــــﯽ ! ------------------------------------- هــــــر اشــــغـــالیـــــو تـــو قلبــــتـــــ راه نده جـــای افتـــــابـــه تو دکــــور نیسـت ------------------------------------- ســگـــــ چشـــمایــــ مــــن پـــاچـــه خیـــلیــــا رو گـــرفـــتــــــه پـــــس خیــــره نشـــــو ... !! ------------------------------------- خوشا به حال کسایی که لینک من هستند از غم دوجهان کشککی جستند گرچه از دست بی اف و جی افهای خود خستند ولی دل به وب با حال من بستند دست و روی خو را بشستند شبانه روز تو وب من نشستند گرتو هم خواهی ببینی روی آسایش و خوشی را حرف مفت نزن و لینک بکن سارای موش موشی را منتظر جواب لینکت هستم پیشاپیش از خرید رژ لب و پنکک مست مستم http://sarayekta.mihanblog.com 2018-06-20T20:46:49+01:00 text/html 2018-06-10T07:56:04+01:00 sarayekta.mihanblog.com سار ا یکتا مردان بی عاطفه http://sarayekta.mihanblog.com/post/358 <h3 style="margin: 0px 0px 12px; padding: 0px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-stretch: normal; font-size: 14px; font-family: Tahoma; line-height: 26px; color: rgb(81, 81, 81); letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;" align="right">ﺯﻧﻬﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﻋﺎﺷﻖ ﺷﺪﻥ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ۳ ﭼﯿﺰ ﻧﯿﺎﺯ ﺩﺍﺭﻥ :<br style="margin: 0px; padding: 0px;">ﻣﺤﺒﺖ<br style="margin: 0px; padding: 0px;">ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ<br style="margin: 0px; padding: 0px;">ﭘﻮﻝ، ﻣﺎﺷﯿﻦ، ﺧﻮﻧﻪ، ﻭﯾﻼﯼ ﺷﻤﺎﻝ، ﺳﺎﻟﻦ ﺁﺭﺍﯾﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ،</h3><h3 style="margin: 0px 0px 12px; padding: 0px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-stretch: normal; font-size: 14px; font-family: Tahoma; line-height: 26px; color: rgb(81, 81, 81); letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;" align="right">&nbsp;ﮐﯿﻒ ﻭ ﮐﻔﺶ ﻭ ﻟﺒﺎﺱ ﻭ ﺟﻮﺍﻫﺮﺍﺕ ﻣﺎﺭﮐﺪﺍﺭ، <br></h3><h3 style="margin: 0px 0px 12px; padding: 0px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-stretch: normal; font-size: 14px; font-family: Tahoma; line-height: 26px; color: rgb(81, 81, 81); letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;" align="right">ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﻫﺘﻠﯽ، ﺷﺎﻡ ﻫﺎﯼ ﺭﺳﺘﻮﺭﺍﻥ ﻫﺎﯼ ﻓﺮﺍﻧﺴﻮﯼ</h3><h3 style="margin: 0px 0px 12px; padding: 0px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-stretch: normal; font-size: 14px; font-family: Tahoma; line-height: 26px; color: rgb(81, 81, 81); letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;" align="right">&nbsp;و ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﻬﺎﯼ ﺍﺭﻭﭘﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﮐﺸﺘﯽ ﻫﺎﯼ ﮐﺮﻭﺯ<br style="margin: 0px; padding: 0px;">ﯾﻨﯽ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺍﯾﻦ ۳ﺗﺎ ﭼﯿﺰ ﮐﻮﭼﯿﮏ ﺧﯿﻠﯽ ﮐﺎﺭ ﺳﺨﺘﯿﻪ؟؟؟ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﮐﻪ!!!<br style="margin: 0px; padding: 0px;">ﻣﺮﺩﻫﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﯽ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻭ ﺑﯽ ﻋﺎﻃﻔﻪ ﺷﺪﻥ</h3> text/html 2018-06-01T07:45:08+01:00 sarayekta.mihanblog.com سار ا یکتا نقطه ضعف و الکی مثلا" http://sarayekta.mihanblog.com/post/357 <font size="4"> <span dir="ltr" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(44, 44, 41); font-family: tahoma; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(44, 44, 41); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; font-size: 8pt; line-height: 26.6667px;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="5">●<br style="margin: 0px; padding: 0px;"></font></span></span></font><div><font size="4"><span dir="ltr" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(44, 44, 41); font-family: tahoma; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(44, 44, 41); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; font-size: 8pt; line-height: 26.6667px;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="5"><font size="4">این نقطه ضعف منه</font></font></span></span><font size="5"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span dir="ltr" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(44, 44, 41); font-family: tahoma; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; font-size: 8pt; line-height: 26.6667px;"><br></span></span></font></font></div><div><br><font size="4"><font size="5"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span dir="ltr" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(44, 44, 41); font-family: tahoma; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; font-size: 8pt; line-height: 26.6667px;"></span></span></font></font></div><div><font size="4"><font size="5"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span dir="ltr" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(44, 44, 41); font-family: tahoma; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; font-size: 8pt; line-height: 26.6667px;"></span></span></font></font></div><div><font size="4">خودم گفتم ولی سو استفاده نکنید</font><br></div><div><hr><font size="4"><br><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(44, 44, 41); font-family: tahoma; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; font-size: 8pt; line-height: 26.6667px;" lang="AR-SA"><span style="color: rgb(81, 81, 81); font-family: Tahoma; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;">راستی دوستان نتیجه اون تحقیقاتی که</span></span></span></font></div><div><font size="4"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(44, 44, 41); font-family: tahoma; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; font-size: 8pt; line-height: 26.6667px;" lang="AR-SA"><span style="color: rgb(81, 81, 81); font-family: Tahoma; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;"> درباره ماهیت در هم تنیدگی کوانتوم داشتیم چی شد؟</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(81, 81, 81); font-family: Tahoma; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><span style="color: rgb(81, 81, 81); font-family: Tahoma; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;">الکی مثلن اینجا محیط علمیه، هممونم الاف نیستیم!</span></span></span></font></div><div><font size="4"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(44, 44, 41); font-family: tahoma; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; font-size: 8pt; line-height: 26.6667px;" lang="AR-SA"><span style="color: rgb(81, 81, 81); font-family: Tahoma; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;"></span></span></span></font><hr><font size="4"><span style="color: rgb(81, 81, 81); font-family: Tahoma; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;">کسی را دارم که آنقدر برایم کسی هست که نگاهم دنبال کسی نباشد!</span></font></div><div><font size="4"><span style="color: rgb(81, 81, 81); font-family: Tahoma; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;"></span><br style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(81, 81, 81); font-family: Tahoma; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><span style="color: rgb(81, 81, 81); font-family: Tahoma; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;">الکی مثلا تیریپ عاشقانه برداشتم وگرنه چشمم دنبال همتونه از دَم…</span><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(44, 44, 41); font-family: tahoma; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; font-size: 8pt; line-height: 26.6667px;" lang="AR-SA"><span style="color: rgb(81, 81, 81); font-family: Tahoma; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;"></span></span></span></font></div> text/html 2018-05-25T05:52:28+01:00 sarayekta.mihanblog.com سار ا یکتا انتشار عکس پانی http://sarayekta.mihanblog.com/post/356 <div><font size="4"> سلام پانی دخی خالم بازم خبر چینی کرد</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">اخلاقش همینه همش خبر چینی میکنه <br></font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">منم باهاش دعوام شد و تصمیم گرفتم <br></font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">عکسش رو منتشر کنم <br></font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">برین ادامه مطلب عکسشو ببینین</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">و نظرتون رو بگین</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font color="#FF0000"><span style="background-color: rgb(255, 255, 51);"><font size="4">پینوشت:باز هم لینک تکونی کردم</font></span></font></div><div><font color="#FF0000"><span style="background-color: rgb(255, 255, 51);"><font size="4"><br></font></span></font></div><div><font color="#FF0000"><span style="background-color: rgb(255, 255, 51);"><font size="4">&nbsp;و بعضیا حذف شدن<br></font></span></font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4"><br></font></div> text/html 2018-05-16T13:15:01+01:00 sarayekta.mihanblog.com سار ا یکتا ست http://sarayekta.mihanblog.com/post/354 <font size="4">اینجوری ست میکنن <br><br></font><img src="http://uupload.ir/files/l2f1_photo_2018-04-30_09-11-17.jpg" alt="l2f1_photo_2018-04-30_09-11-17.jpg" id="imgview" height="277" width="277"><br> text/html 2018-05-10T17:21:31+01:00 sarayekta.mihanblog.com سار ا یکتا عکس های خاک برسری http://sarayekta.mihanblog.com/post/355 <font size="4"> تقاضای عکس های خاک برسری <br><br>کرده بودین بفرما گذاشتم <br><br><img src="http://uupload.ir/files/92i8_photo_2018-03-14_10-36-26.jpg" alt="92i8_photo_2018-03-14_10-36-26.jpg" id="imgview" width="276" height="304"><br><br><span style="background-color: rgb(255, 255, 204);">پینوشت: لینک تکونی کردم <br><br>بعضی از بی معرفتا و غیر فعالا حذف شدن</span><br> </font> text/html 2018-04-26T14:20:11+01:00 sarayekta.mihanblog.com سار ا یکتا بهار http://sarayekta.mihanblog.com/post/353 <font size="4">وااای همش عطسه و سرفه و خاروندن چشم <br><br>به اینم میشه گفت زندگی؟<br><br>خدا رو شکر که گل ها و درختا <br><br>دارن گرده افشانی میکنن تا طبیعتو زیبا کنن<br><br></font><br><font size="4"><img src="http://uupload.ir/index.php?module=thumbnail&amp;file=b063_photo_2018-04-26_07-47-53.jpg" class="thumbnail" alt="b063_photo_2018-04-26_07-47-53.jpg" style="max-height: 125px;" height="173" width="201"><br></font><hr><font size="4">ناخن بهاریم خوجله؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟<br><br></font><br><font size="4"><img src="http://uupload.ir/files/q7u1_photo_2018-04-26_07-45-47.jpg" alt="q7u1_photo_2018-04-26_07-45-47.jpg" id="imgview" height="277" width="264"><br><br> </font> text/html 2018-04-16T18:00:21+01:00 sarayekta.mihanblog.com سار ا یکتا تحقیقات من- زور-بیداری http://sarayekta.mihanblog.com/post/352 <font size="4">تحقیقات من نشان میدهد که:<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br><br>تنها رقاصانی که هیچ وقت به جهنم نمیروند بندری ها هستند<br><br>چون در عین رقصیدن هی میگن<br><br>توبه توبه توبه توبه......<br><br><br>تاتحقیقات بعدی بدرود<br></font><hr><font size="4"><br>جعفردستشویی بوده برق قطع میشه، <br><br>شروع می کنه به جیغ و داد زدن&nbsp; <br><br>&nbsp;زنش میگه: نترس برق رفته، <br><br>&nbsp;جعفر میگه: خداروشکر! <br><br>فکر کردم زور که زدم کور شدم<br></font><hr><font size="4"><br>یارو نصف شب شلوارشو تو اتاق درمیاره<br><br>بچه ش میگه:بابا میخای تو اتاق جیش کنی؟<br><br>&nbsp;نه میخام برینم به این زندگی که تو همش بیداری !!!!<br> </font> text/html 2018-03-28T14:16:47+01:00 sarayekta.mihanblog.com سار ا یکتا طلا-قاب گوشی http://sarayekta.mihanblog.com/post/351 <font size="4">دختر همسایمون اسمش «طلا»ست<br><br>توی «نقره» فروشی کار میکنه<br><br>تازگیام رفته «برنزه»کرده<br><br>فک کنم آخرش با «مسی»عروسی کنه،<br><br>بچه شم شکل «استیلی» بشه<br>‌<br><br>اینو بزارید قاب گوشیتون<br><br>هرجا میرید مهمونی<br><br>گوشیتونو دربیارید<br><br>&nbsp;الکی زنگ بزنید<br><br>&nbsp;تا صاحابخونه یادش نره عیدی بده <br><br></font><br><font size="4"><img src="http://uupload.ir/files/jgpz_photo_2018-03-28_07-20-13.jpg" alt="jgpz_photo_2018-03-28_07-20-13.jpg" id="imgview" height="275" width="275"></font> text/html 2018-03-14T17:29:52+01:00 sarayekta.mihanblog.com سار ا یکتا ابرو و ناخن http://sarayekta.mihanblog.com/post/349 <font size="4">ابرو مدل جاده چالوسی<br><br><img src="http://uupload.ir/files/nop_photo_2018-03-14_10-29-08.jpg" alt="nop_photo_2018-03-14_10-29-08.jpg" id="imgview" height="253" width="259"><br></font><hr><font size="4"><br>اینو دیگه خواهشا" مد نکنید<br><br><img src="http://uupload.ir/files/qz89_photo_2018-03-14_10-32-55.jpg" alt="qz89_photo_2018-03-14_10-32-55.jpg" id="imgview" height="270" width="279"><br> </font> text/html 2018-02-26T16:55:34+01:00 sarayekta.mihanblog.com سار ا یکتا نزاع -امین http://sarayekta.mihanblog.com/post/348 <font size="4">پدر بزرگم تو خیابون هرکی بهش میگفت فندک داری ؟<br><br>میگفت: کسی که گه میخوره ملاقشم همیشه تو جیبشه <br><br>خدا بیامرز آخرشم سر نزاع خیابونی عمرشو داد به شما<br></font><hr><font size="4"><br>اینم عکس آمیتا (امین) عشق دخی خالم پانی.خخخخخخ<br><br><img src="http://uupload.ir/files/ejud_img_20161208_001553.jpg" alt="ejud_img_20161208_001553.jpg" id="imgview" height="249" width="249"></font> text/html 2018-02-16T12:59:49+01:00 sarayekta.mihanblog.com سار ا یکتا پست آرایشی سارا+تغییر موضع http://sarayekta.mihanblog.com/post/347 <font size="4">لب هایتان را با روغن نعنا بزرگ و برجسته کنید<br>&nbsp;<br>این روغن پوست را تحریک کرده<br><br>&nbsp;و خون را به لب هایتان می آورد <br><br>که باعث بزرگ تر شدن لب ها میشود<br><br></font><br><font size="4"><img src="http://uupload.ir/files/ahde_photo_2018-02-16_04-58-00.jpg" alt="ahde_photo_2018-02-16_04-58-00.jpg" id="imgview" width="274" height="266"><br><br><br></font><hr><br><font size="4"><font size="4">میخوام موهامو این رنگی کنم .چطوره؟<br><br><br></font></font><font size="4"><img src="http://uupload.ir/files/iikq_photo_2018-02-16_05-07-33.jpg" alt="iikq_photo_2018-02-16_05-07-33.jpg" id="imgview" width="317" height="315"><br><br>ترکیب_رنگ<br><br>بالیاژ.پایه ۹.شکلاتی.نسکافه ای<br><br>کمی عسلی و بیسکوئیتی<br><br></font><hr><font size="4">اگر می‌­خواهید مژه­‌های‌تان ضخیم‌­تر بنظر برسد، <br><br>در مژه­‌های بالایی چشم‌تان مداد بکشید.<br><br>&nbsp;این کار حتی اگر آرایشی هم ندارید<br><br>&nbsp;به زیباتر شدن شما کمک خواهد کرد.<br><br></font><img src="http://uupload.ir/files/knh8_photo_2018-02-16_05-13-12.jpg" alt="knh8_photo_2018-02-16_05-13-12.jpg" id="imgview" width="331" height="218"><br><font size="4"><br></font><hr><font size="4"><font color="#CC0000"><span style="background-color: rgb(255, 204, 51);"><br>ینوشت:</span> همش پست جک و...گذاشتم و شوخی کردم <br><br>با پسر و دختر و پیر و جوون<br><br>مثل اینکه خیلیا جنبه ندارن<br><br>حالا یه پست متفاوت میذارم و شوخی نمیکنم<br><br>خودتون خواستین از شیطون بودن به ساکت بودن تبدیل شم <br><br>فعلا هم انرژی اومدن به وب رو ندارم .<br><br>همش اذیت. تهدید.تهمت.درخواست کار بی ادبی<br><br>پیشنهادهای بد.من شوخ هستم ولی خراب نیستم <br><br>یکی میره همه وبا میگه من خرابم<br><br>فکر کنین شوهرم بفهمه چی میشه؟<br><br>طلاقم میده خب<br><br>اگه بد هم بودم دیگه نیستم.دست از سرم بردارین<br><br>میرم از اینجا ها؟ گفته باشم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟<br><br></font></font><font size="4"><font color="#CC0000"><font color="#E62558"><font style="FONT-SIZE: 14pt"><font color="#090612"><font style="FONT-SIZE: 8pt"><font color="#07020D"><font color="#07020D"><font color="#07020D"><font color="#07020D"><font style="FONT-SIZE: 8pt" color="#07020D"><font color="#CC0000"><font size="5">سگ چشمای من<br><br>&nbsp;پاچه خیلیا رو گرفته<br><br>پس خیره نشین<br><br></font><br></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font>&nbsp;<font size="5">بای</font><br><br></font></font><br><font size="4"><font color="#CC0000"><img src="http://uupload.ir/files/in60_img_20161113_215508.jpg" alt="in60_img_20161113_215508.jpg" id="imgview" width="200" height="200"></font></font> text/html 2018-02-13T16:27:05+01:00 sarayekta.mihanblog.com سار ا یکتا ولنتاین http://sarayekta.mihanblog.com/post/346 <font size="4">واسه ولنتاین به&nbsp; همدیگه ماشین کادو میدید؟<br><br>من نزدیک ولنتاین عطسه کردم<br><br>دوس پسرم گفت خیلی جدیدا سروصدا میکنیا <br><br>آشغال دیگه به من زنگ نزن<br></font><hr><font size="4"><br><font color="#FF0000">عاقبت پسری که کادو ولنتاین نده ...</font><br><br><img src="http://uupload.ir/files/6rzf_photo_2018-02-13_08-38-05.jpg" alt="6rzf_photo_2018-02-13_08-38-05.jpg" id="imgview" width="313" height="260"></font> text/html 2018-02-11T15:00:52+01:00 sarayekta.mihanblog.com سار ا یکتا روباه صفتی بعضیا http://sarayekta.mihanblog.com/post/345 <div><span style="line-height: normal;">پاسخی به رباه صفتی بعضیا:</span></div><div><span style="line-height: normal;">وقتى " صداقت " یك " روباه " زیر سوال می رود.</span></div><div><span style="line-height: normal;">ﯾﮑﯽ ﺍﺯ شبکه های علمی یک ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺣﯿﺎﺕ ﻭﺣﺶ ﺭا ﭘﺨﺶ می کرد.</span></div><div><span style="line-height: normal;">نشاﻥ مى داد یك ﮔﺮﻭﻩ ﻣﺤﻘﻖ تعدادى ﻻﺷﻪ ﻣﺮﻍ ﺭا ﺩﺍﺧﻞ ﺗﻮﺭﯼ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺑﻮﺩند ﻭ ﭼﻨﺪ ﮔﻮﺩﺍﻝ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﺎﯼ ۱۰-۲۰ ﻣﺘﺮ ﺍﺯ ﻫﻢ ﺣﻔﺮ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩند.</span></div><div><span style="line-height: normal;">ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻣﺪﺗﯽ یك ﺭﻭﺑﺎﻩ آﻣﺪ ﻭ ﮐﻤﯽ ﺑﻮ ﮐﺸﯿﺪ ﻭ یك ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺍﯾﻦ ﻻﺷﻪ ﻯ ﻣﺮغ ها ﺭا ﺟﺎﺑﺠﺎ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺭﻓﺖ؛&nbsp;</span></div><div><span style="line-height: normal;">ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺗﯿﻢ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺩﻭﺭﺑﯿﻦ ﮐﺮﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ ﺍﯾﻦ ﺍلآﻥ مى رود ﻭ ﺑﻘﯿﻪ ﻯ ﮔﻠﻪ ﻭ ﺩﻭﺳﺘﺎنش را مى آورد.</span></div><div><span style="line-height: normal;">ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ یك ﺭوﺑﺎﺕ ﺟﺮﺛﻘﯿﻞ، ﺗﻮﺭﯼ ﺭا ﺟﺎﺑﺠﺎ ﮐﺮﺩند ﻭ آﻭﺭﺩند در ﮔﻮﺩﺍﻝ ﺩﻭﻡ مخفى اش ﮐﺮﺩند ﻭ ﺑﺎ ﻣﺎﯾﻌﯽ خاص ﺍﺳﭙﺮﯼ ﮐﺮﺩﻧﺪ تا ﺍﺛﺮ ﺑﻮ ﺭا ﺍﺯ ﺑﯿﻦ ببرند.</span></div><div><span style="line-height: normal;">ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ همان ﺭﻭﺑﺎﻩ ﻭ ۷-۸ ﺗﺎ ﺭﻭﺑﺎﻩ دیگر آمدند ﺳﺮ ﮔﻮﺩﺍﻝ ﺍﻭﻝ، ﻫﺮچه ﮔﺸﺘﻨﺪ ﻣﺮﻏﻬﺎ ﺭا ﭘﯿﺪﺍ ﻧﮑﺮﺩند؛&nbsp;</span></div><div><span style="line-height: normal;">ﻫﺮچه ﺯﻣﯿﻦ ﺭا ﺑﻮ ﮐﺮﺩند ﻓﺎﯾﺪﻩ ﻧﺪﺍﺷﺖ.</span></div><div><span style="line-height: normal;">آن ۷-۸ ﺗﺎ ﺭفتند ﻭ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺑﺎﻩ ﺍﻭﻟﯽ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺷﺮﻭﻉ ﺑﻪ ﮔﺸﺘﻦ ﮐﺮﺩ.</span></div><div><span style="line-height: normal;">ﺟﺎلب ﺍین ﺑﻮﺩ ﮐﻪ مدام ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﯿﮕﺸﺖ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺳﺮش را ﺑﺎﻻ ﻣﯿﺎﻭﺭﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺩﻭﺳﺘﺎنش ﮐﻪ ﺩاشتند ﺩﻭﺭ مى شدند ﻧﮕﺎﻩ ﻣﯿﮑﺮﺩ ﻭ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺑﻮ میکشید ...!</span></div><div><span style="line-height: normal;">محققین ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺳﯿﻢ ﮐﻤﯽ ﺭﻭﯼ ﮔﻮﺩﺍﻝ ﺩﻭﻡ ﺭا ﺑﺎﺯ ﮐﺮﺩند ﺗﺎ ﺣﺪﯼ ﮐﻪ ﺭﻭﺑﺎﻩ ﻣﺮغ ها ﺭا ﺩﻳﺪ.</span></div><div><span style="line-height: normal;">ﺍﯾﻦ ﺩﻓﻌﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﺟﺎﻟﺐ ﺑﻮﺩ؛ ﺭﻭﺑﺎﻩ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻣﺮغ ها ﺭا ﺑﺎ ﺩﻧﺪاﻥ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﺑﺎ ﺧﻮﺩﺵ ﺑﺮﺩ.</span></div><div><span style="line-height: normal;">ﺍﯾﻦ ﺗﯿﻢ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺱ آمدند ﻭ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ هماﻥ ﮐﺎﺭ ﺭا ﺗﮑﺮﺍﺭ ﮐﺮﺩند ﻭ ﺗﻮﺭﯼ ﺭا ﺑﻪ ﮔﻮﺩﺍﻝ ﺳﻮﻡ ﺑﺮﺩﻧﺪ و بوى مرغها را با اسپرى پاك كردند. ﺭﻭﺑﺎه ها ﻭﻗﺘﯽ دوباره ﺭﺳﯿﺪند ﻫﺮچه ﮔﻮﺩﺍﻟﻬﺎ ﺭا گشتند ﻭ ﻫﺮچه ﺯﻣﯿﻦ ﺭا ﺑﻮ ﮐﺸﯿﺪند، ﭼﯿﺰﯼ ﻧﺒﻮﺩ ﻭ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺭﻓﺘﻨﺪ.</span></div><div><span style="line-height: normal;">ﺩﻭﺭﺑﻴﻦ ﺭﻭﺑﺎﻩ ﺍﻭﻝ ﺭا نشان ﺩﺍﺩ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﺭ ﺩیگر ﺟﺴﺖ ﻭ ﺟﻮ ﻧﮑﺮﺩ ﻭ ﺭﻓﺖ ﺩﺍﺧﻞ ﮔﻮﺩﺍﻝ ﺩﻭﻡ ﺩﺭﺍﺯ ﮐﺸﯿﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻮﺍﺑﯿﺪﻩ ماﻧﺪ.</span></div><div><span style="line-height: normal;">ﭼﻨﺪ ﺩﻗﯿﻘﻪ ای ﺻﺒﺮ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﺩﯾﺪﻧﺪ ﺧﺒﺮﯼ ﻧﯿﺴﺖ، ﻧﺰﺩﯾﮑﺶ ﺭﻓﺘﻨﺪ ﻭ ﭼﮏ ﮐﺮﺩند، ﺩﯾﺪند ﮐﺎﻣﻼً ﻣُﺮﺩﻩ...</span></div><div><span style="line-height: normal;">ﺟﺎﻟﺐ ﺍﯾﻦ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﻻﺷﻪ ﺭﻭﺑﺎﻩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺩﺍﻣﭙﺰﺷﮑﯽ ﺑﺮﺩند ﻭ ﮐﻠﯽ آﺯﻣﺎﯾﺶ ﮐﺮﺩند؛ ﺩﯾﺪند ﺩﻗﯿﻘﺎً ﻋﮑﺴﻬﺎ ﻭ آﺯﻣﺎﯾﺸﺎﺕ نشاﻥ مى دهد ﺍﯾﻦ ﺣﯿﻮاﻥ ﺑﺮ ﺍﺛﺮ ﯾﮏ ﺷﻮﮎ ﻋﺼﺒﯽ، ﺳﮑﺘﻪ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﻣﺮﺩﻩ ...!</span></div><div><span style="line-height: normal;">ﺭﻭﺑﺎﻩ ﮐﻪ ﻧﻤﺎﺩ ﻣﮑﺮ ﻭ ﺣﯿﻠﻪ ﮔﺮﯼ ﺩﺭ ﺣﯿﻮﺍﻧﺎﺕ است ﻭﻗﺘﯽ ﺍﺣﺴﺎﺱ مى كند ﺻﺪﺍﻗﺘﺶ ﺑﯿﻦ ﺩﻭﺳﺘﺎنش ﺍﺯ ﺑﯿﻦ ﺭﻓﺘﻪ، ﺳﮑﺘﻪ ﻣﯿﺰند ﻭ ﻣﯿﻤﯿﺮد؛ ﺍﺯ ﺧﺠﺎﻟﺖ ﻣﯿﻤﯿﺮد ؛</span></div><div><span style="line-height: normal;">ﻭ ﭼﻘﺪﺭ زیادند کسانی كه می آیند ﺭﻭﺯﯼ ﻫﺰﺍﺭﺍﻥ ﺩﺭﻭﻍ ﺑﻪ ﺯباﻥ مى آورند، ﺑﻌﺪ ﺟﺎلب اینكه ﺣﺘﯽ ﻭﻗﺘﯽ ﺩﺭﻭغ هایشان آﺷﮑﺎﺭ مى شود، ﺭﺍﺳﺖ ﺭﺍﺳﺖ ﺭﺍﻩ ﻣﻴﺮوند ﻭ ﺍﺻﻼً ﺧﻢ ﺑﻪ ابرﻭ نمى آورند ﻭ ﺍﺳﻔﻨﺎک تر ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﺯ ﻫﻢ ﺗﮑﺮﺍﺭ، ﺗﮑﺮﺍﺭ ﻭ ﺗﮑﺮﺍﺭ.</span></div><div><span style="line-height: normal;">ﭼﻘﺪﺭ زشت است ﮐﻪ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮسد ﮐﻪ ﺣﯿﻮﺍﻧﺎﺕ ﺍﺯ او ﺩﺭ ﮐﺮﺍﻣﺖ ﺍﺧﻼﻗﯽ ﭘﯿﺸﯽ ﺑﮕﯿﺮند.</span></div><div><span style="line-height: normal;">ﭼﻘﺪﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻭ ﺍﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺟﺎﻟﺐ ﺑﻮﺩ.</span></div><div><span style="line-height: normal;">ﺍﯾﻦ ﺁﺯﻣﺎﯾﺶ گرچه بى رﺣﻤﺎﻧﻪ ﺑﻮﺩ ﻭﻟﯽ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺴﯿﺎﺭ تكان دهنده اى ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺎ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﺎ ﺩﺍﺷﺖ.</span></div><div><span style="line-height: normal;">نمى گویم "انسان" باشیم؛ مى گویم "با اخلاق" باشیم!</span></div><div><span style="line-height: normal;">"با اخلاق" كه باشیم، حتما "انسان" هم هستیم .</span></div> text/html 2018-02-02T04:12:18+01:00 sarayekta.mihanblog.com سار ا یکتا مطالب علمی سارا http://sarayekta.mihanblog.com/post/344 <font size="4"><font color="#FF0000"><span style="background-color: rgb(255, 255, 0);">مطلب اقتصادی از سارا :</span></font><br><br>متاسفم برای اونایی که ولنتاینو<br><br>&nbsp;به یه عروسک گوسفند و خرس خلاصه میکنن !<br><br>ولنتاین یعنی عشق ، یعنی احساس ، یعنی iPhone<br><br><span style="background-color: rgb(255, 255, 0);"><font color="#FF6600">مطلب مذهبی&nbsp; از سارا :</font></span><br><br>خداوند وقتی زن رو آفرید ...<br>&nbsp; .<br>&nbsp;.<br>&nbsp;.<br><br>شیطان گفت : خب این جیگرو از اول نشون می دادی ...<br><br>مث بچه آدم سجده می کردم<br><br>به افتخار همه خانومها <br><br><font color="#FF6600"><span style="background-color: rgb(255, 255, 0);">مطلب روانشناسی از سارا:</span></font><br><br>دخترا ببینید دوس پسرتون میگه <br><br>از کدوم دوستتون بدش میاد .<br><br>&nbsp;اون دختره زید بعدی دوس پسرتونه:|<br></font> text/html 2018-01-28T18:52:46+01:00 sarayekta.mihanblog.com سار ا یکتا اکوسیستم-لایو-قیافه واقعی http://sarayekta.mihanblog.com/post/343 <font size="4">بجای اینکه اسم تک تک دوست پسراتو <br><br>روی برف بنویسی<br><br>&nbsp;و اکوسیستم منطقه رو خراب کنی<br><br>&nbsp;یدونه بنویس "دوست دارم"<br><br>&nbsp;عکسشو برای 16 تاشون بفرست<br></font><hr><font size="4"><br>از کادو دادن دوس پسرت لایو میزاری <br><br>از&nbsp; اتفاقات بعدشم بزار خب‌<br></font><hr><font size="4"><br>‏اگه میخواید قیافه واقعی دوس دخترهاتون رو ببینید<br><br>&nbsp;الان بهترین وقته. <br><br>دستشو بگیرید ببرید برف بازی،<br><br>&nbsp;بعد با صورت هلش بدین توی برف که آرایشش پاک شه.<br></font>