تبلیغات
خانمی با طعم طنز - لب . مسافرت. سلام

خانمی با طعم طنز

ﺗﺎ ﻟﺒﻮ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ 
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ﯾﻬــــــــــﻮ !! ﺩﻭﺳﺘﻢ ﺍﻭﻣﺪ ﻣﺎﺭﻭ ﺩﯾﺪ

ﻫﯿﭽﯽ ﺩﯾﮕﻪ ﺍﻭﻧﻢ 1 ﭼﻨﮕﺎﻝ ﮔﺮﻓﺖ ﻧﺸﺴﺖ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻟﺒﻮ ﺧﻮﺭﺩ !!!

ﻭﺍﻗﻌﺎ ﭼﺴﺒﯿﺪ |:

ﺍﻻﻥ ﺩﯾﮕﻪ ﺗﺴﺒﯿﺢ ﺟﻮﺍﺏ ﻧﻤﯿﺪﻩ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺯﻧﺠﯿﺮ ﺑﮑﻮﺑﻢ ﺩﻫﻨﺖ !!!!

ﻣﻨﺤﺮﻓﻪ ﺗﺮﻭﺭﯾﺴﺖ ﺩﺍﻋﺸﯽ 

یه سلامیم بکنیم به اون دوست گلمون که زنشو پیچیده بود

با زیدش رفته بود استانبول که 3 روزه از مسافرت 

کاری برگرده. 1 ماهی اونجاس.

سلام بدبختتتتتتتت 

سلام

.
.
.

.

.

.
.

ﺧﻮﺑﻪ ﻳﻪ ﺳﻼﻡ ﮐﺮﺩﻡ ﺗﺎ ﺍﻳﻨﺠﺎ ﺍﻓﺘﺎﺩﻯ دﻧﺒﺎﻟﻢ

ﺍﮔﻪ ﺑﺖ ﭼﺸﻤﮏ ﻣﻴﺰﺩﻡ ﭼﮑﺎﺭ ﻣﻴﮑﺮﺩﻯ؟ !

ﺧﺪﺍﯾﺎ ﻣﻨﻮ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺍﯾﻨﺎ ﻧﺠﺎﺕ ﺑﺪﻩ[ یکشنبه 27 تیر 1395 ] [ 22:28 ] [ سار ا یکتا ] کامنتتو بده به خاله راسو دیگه

نمایش نظرات 1 تا 30


      قالب ساز آنلاین