تبلیغات
خانمی با طعم طنز

خانمی با طعم طنز

اطلاعیه
به اطلاع عزیزان همبلاگی می رسانم،
که دوشنبه مورخ ۹۸/۵/۲۱ همزمان با روز عید سعید قربان 
درب منزل اینجانب تا پاسی از شب
 و هچنین سه روز بعد از آن به روی شما باز است
و آماده تحویل گرفتن گوشت می باشد؛ 
حتی الامکان سعی شود بدون استخوان
 و بالای سه کیلو باشد.
 در پایان به نفرات برتر جوایز نفیسی اهدا خواهد شد 


[ شنبه 19 مرداد 1398 ] [ 20:03 ] [ سار ا یکتا ] هر کی نظر نده میمونه

ﻣﺎﻩ ﺗﻮﻟﺪﺗﻮﻥ ﻭ ﺭﻭﺯﺵ ﺭﻭ ﮐﻨﺎﺭ ﻫﻢ ﺑﺰارین ﯾﻪ ﮐﻢ ﺑﺨﻨﺪﯾﻢ ...
ﺟﻮﺍﺏ ﺑﺪﯾﻦ ﺟﻮﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺏ
ﻓﺮﻭﺭﺩﯾﻦ : دختر همسایه
ﺍﺭﺩﯾﺒﻬﺸﺖ : یه حمال
ﺧﺮﺩﺍﺩ : ﯾﻪ ﮔﺪﺍ
ﺗﯿﺮ : ﯾﻪ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ
ﻣﺮﺩﺍﺩ : ﺑﻘﺎﻝ ﺳﺮ ﮐﻮﭼﻪ
ﺷﻬﺮﯾﻮﺭ : ﯾﻪ ﻗﺼﺎﺏ ﺳﯿﺒﯿﻠﻮ
ﻣﻬﺮ : ﺍﻻﻏﻪ
ﺁﺑﺎﻥ : ﯾﻪ ﺑﯿﻤﺎﺭ ﺭﻭﺍﻧﯽ
ﺁﺫﺭ : ﯾﻪ ﺍﺣﻤﻘﯽ
ﺩﯼ : ﺍﺳﺘﺎﺩﻡ
ﺑﻬﻤﻦ : ﯾﻪ ﻣﯿﻤﻮﻥ
ﺍﺳﻔﻨﺪ : ﯾﻪ ﮐﻮﺗﻮﻟﻪ ﭼﺎﻕ
1 ﺯﺩ ﺗﻮ ﺳﺮﻡ
2 ﻓﻬﻤﯿﺪ ﺩﻭﺳﺶ ﺩﺍﺭﻡ
3 ﺑﻪ ﻣﻦ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺩﺍﺩ
4 ﺑﻬﻢ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎﺩ ﺩﻭﺳﺘﯽ ﺩﺍﺩ
5 ﻋﺎﺷﻖ ﻣﻦ ﺷﺪ
6 ﺑﺎ ﻣﻦ ﺩﻋﻮﺍ ﮐﺮﺩ
7 ﻣﻨﻮ ﺑﻐﻞ ﮐﺮﺩ
8 ﮔﻔﺖ ﺑﯿﺎﻡ ﺧﻮﻧﺘﻮﻥ؟
9 ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻞ ﺩﺍﺩ
10 ﻣﻨﻮ ﮔﺎﺯ ﮔﺮﻓﺖ
11 ﺑﻪ ﻣﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎﺩ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺩﺍﺩ
12 ﺑﺮﺍﻡ ﻫﺪﯾﻪ ﺧﺮﯾﺪ
13 ﺑﻪ ﻣﻦ ﭼﺸﻤﮏ ﺯﺩ
14 ﺑﺎ ﻣﻦ ﺭﻗﺼﯿﺪ
15 ﻣﻨﻮ ﻋﺎﺷﻖ ﺧﻮﺩﺵ ﮐﺮﺩ
16 ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ ﻧﯿﻤﻪ ﮔﻤﺸﺪﻣﯽ
17 ﻣﻨﻮ ﺑﻮﺳﯿﺪ
18 ﺑﻬﻢ ﻧﺎﻣﻪ ﺩﺍﺩ
19 ﻣﻨﻮ ﺗﺤﺴﯿﻦ ﮐﺮﺩ
20 ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ ﻋﺰﯾﺰﻡ
21 ﺍﺯ ﻣﻦ ﺳﻮﺍﺭﯼ ﮔﺮﻓﺖ
22 ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ ﺟﻮﻭﻭﻭﻭﻭﻭﻭﻥ !!
23 ﺑﻪ ﻣﻦ ﺣﻠﻘﻪ ﺩﺍﺩ
24 ﺍﺯ ﻣﻦ ﺟﺪﺍ ﺷﺪ
25 ﺑﻬﻢ ﮔﻔﺖ ﯾﻪ ﺑﻮﻭﻭﻭﻭﺱ ﺑﺪﻩ
26 ﺑﻪ ﻣﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎﺩ ﺧﺎﮎ ﺑﺮ ﺳﺮﯼ ﺩﺍﺩ
27 ﻣﻨﻮ ﺳﻮﺍﺭ ﺍﻻﻏﺶ ﮐﺮﺩ
28 ﺟﻮﺍﺏ ﺗﻠﻔﻨﺎﯼ ﻣﻨﻮ ﻧﺪﺍﺩ
29 ﻣﻨﻮ ﺑﺮﺩ ﺧﻮﻧﺸﻮﻥ
30 ﻟﺐ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﺍﺯﻡ ﮔﺮﻓﺖ
31 ﺑﻬﻢ ﮔﻔﺖ ﺧﯿﻠﯽ ﺩﯾﻮﻭﻧﻪ ﺍﯼ

ﻣﺎﻩ ﺗﻮﻟﺪﺗﻮﻥ ﻭ ﺭﻭﺯﺵ ﺭﻭ ﮐﻨﺎﺭ ﻫﻢ ﺑﺰﺍﺭﯾﻦ
ﺟﻮﺍﺑﻬﺎر وبفرستید ی کم بخندیم

من که استادم ازم سواری گرغت.خخخخخخخخ


[ دوشنبه 17 تیر 1398 ] [ 18:40 ] [ سار ا یکتا ] نظرات

زنه میره دکتر برای معاینه...

دکتر میگه:

 خانم قلب و کبدو ریه و معدت سالمه

حالا بزار یه نگاهی به اون جایی که

فتنه به عالم زده و دنیا رو

به آتیش کشونده بندازم..!!
زنه شلوارشو در میاره!

 دکتره میگه:

چکار می کنی خانم؟زبونتو گفتم[ جمعه 20 اردیبهشت 1398 ] [ 14:11 ] [ سار ا یکتا ] هر کسی کامنت نده میمونه

والیبال ایران و لهستان میدیدیم

دیدم مادر بزرگم غش کرده از خنده

بهش گفتم چی شده؟

میگه گزارشگره میگه توپ خورده به یاروش

بیچاره روش نمیشه بگه کجاش خورده

هر چی گفتم مامان بزرگ

یاروش اسم بازیکن لهستانه قبول نکرد

واسه مامان بزرگ منحرفم دعا کنیدﻫﯽ ﺑﻪ ﭘﺴﺮﺍ ﮔﻴﺮ ﻣﻴﺪﻥ ﺑﺮﻭ ﺯﻥ ﺑﮕﯿﺮ

ﺧﻮﺏ ﮐﯽ ﺭﻭ ﺑﮕﯿﺮﻥ ؟؟

ﺳﺘﺎﺭﻩ ﮐﻪ ﺷﺒﺎ ﻣﯿﺎﺩ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﺸﻤﮏ ﻣﯿﺰﻧﻪ

ﺳﺤﺮ ﮐﻪ ﺩﻡ ﺻﺐ ﻣﯿﺎﺩ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﻧﯿﺲ ﺩﯾﺸﺐ ﮐﺠﺎ ﺑﻮﺩﻩ

ﺳﺎﯾﻪ ﮐﻪ ﻫﻤﺶ ﺯﯾﺮ ﭘﺎﺗﻪ ﺧﻮﻧﻪ ﻭﺑﯿﺮﻭﻥ ﻓﺮﻗﯽ ﻧﻤﯿﮑﻨﻪ

ﺭﺍﺿﯿﻪ ﮐﻪ ﻧﯿﺎﺯﯼ ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻧﺪﺍﺭﻩ

ﻋﺴﻞ ﺭﻭ ﻫﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﯿﺨﻮﺍﻥ ﺑﺨﻮﺭﻧﺶ

ﺑﻬﺎﺭ ﮐﻪ ﻣﯿﺎﺩ ﻫﻤﻪ ﺭﻭ ﻣﺴﺖ ﻣﯿﮑﻨﻪ

ﺑﺎﺭﺍﻥ ﻫﻢ ﮐﻪ ﻣﯿﺎﺩ ﻫﻤﻪ ﺧﯿﺲ ﻣﯿﺸﻦ

ﻣﮋﺩﻩ ﻫﻢ ﮐﻪ ﻫﺮﺟﺎ ﻣﯿﺒﯿﻨﯽ ﺩﺍﺭﻥ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﻣﯿﮑﻨﻦ

ﺩﺭﯾﺎ ﺭﻭ ﻫﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﺎ ﻟﺒﺶ ﺧﺎﻃﺮﻩ ﺩﺍﺭﻥ

ﻃﻼ ﻫﻢ ﮐﻪ ﻫﯽ ﻣﯿﮑﺸﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ هی میکشه بالا

پینوشت:لینک تکونی کردم


[ پنجشنبه 22 فروردین 1398 ] [ 20:00 ] [ سار ا یکتا ] هر کی کامنت نده میمونه

هر وقت دوس دخترتون بد اخلاقی کرد یکم عاقل باشید درکش کنید

شاید با اون یکی دوس پسرش بحثش شده عصبیه بیشوووهور


دوست پسری که بعد دو روز از سرما خوردگی دوست دخترش

سرما نخوره دوست پسر نیست شلغمه شلغم


هر وقت دیدی داداشت یه گوشه نشسته

و هرچند دقیقه یکبار هنذفریشو درمیاره بلندی صدارو چک میکنه

و دوباره میذاره

بزن زیر گوشش

شاید تو ندونی چرا زدی ولی اون کاملا میدونه چرا خورده


[ دوشنبه 5 فروردین 1398 ] [ 20:11 ] [ سار ا یکتا ] هر کی کامنت نده میمونه

‏تصویر فوق العاده زیبای ‎ناسا

از ایران و حضور بانوان ایرانی مو بلوند

در خیابانها در شبهای نزدیک ب عید نوروز


i6fu_photo_2019-03-15_09-36-07.jpg


[ جمعه 24 اسفند 1397 ] [ 20:06 ] [ سار ا یکتا ] هر کی کامنت نده میمونه

وضعیت شاخ‌های اینستا و No pv های تلگرام، هم اکنون


9vck_photo_2019-03-08_19-04-36.jpg


[ شنبه 18 اسفند 1397 ] [ 22:16 ] [ سار ا یکتا ] نظرات

وقتی میگن ایران تو فلان چیز بین کشورهای منطقه اوله


یاد خودم میافتم که تو رقابت دومیدانی

با بچه های زیر سه سال فامیل اول میشدم


دختر خالم دکترای تغذیه داره ازش میپرسم

اگه با شکم خالی یه بطری نوشابه بخورم چی میشه


میگه شکمت پر نوشابه میشه
این فرهنگ زل زدن توی اماکن عمومی

واقعا دیگه به مسخره‌ترین حالتش رسیده.

طرف ۱۰ دقیقس زل زده به دستم

ببینه عن دماغمو کجا میمالم.

توی شخصی‌ترین امور آدمم

دخالت میکنن چه وضعشه!!!!!!!


[ یکشنبه 21 بهمن 1397 ] [ 20:25 ] [ سار ا یکتا ] هر کی کامنت نده میمونه

بابابزرگم مشکل قلبی داشت...

دکترش گفت سعی کنید ناراحتش نکنید...

اومدم خبر فوت رفیقشو یجور بگم

که ناراحت نشه گفتم زن دوستت بیوه شده...

از خوشحالی سکته کرد[ چهارشنبه 18 مهر 1397 ] [ 21:22 ] [ سار ا یکتا ] هر کس کامنت نده میمونه

1fgk_photo_2018-09-13_20-55-46.jpg

یه نفر چقدر میتونه خوش عکس باشه !!

شما زوم کن تو چشاش  آخه

[ جمعه 23 شهریور 1397 ] [ 08:33 ] [ سار ا یکتا ] هر کس کامنت نده میمونه

پلنگاى ایرونى بدون آرایش


majn_photo_2017-11-09_22-38-03.jpg
آقا شرمنده

این توپ ما نیوفتاده تو داروخونه شما

xf3s_photo_2018-08-28_11-04-13.jpg


[ سه شنبه 6 شهریور 1397 ] [ 22:26 ] [ سار ا یکتا ] هر کس کامنت نده میمونه

پیرزنه دید عزرائیل داره میاد، رفت تو مهدکودک نشست،

شروع کرد به پفک خوردن.

عزرائیل نشست پیشش گفت: چیکار میکنی؟

پیرزنه با صدای بچگونه گفت: په په میخورم!

عزرائیل گفت: بخور می خوایم بریم ددر


معلم: کی درسو متوجه نشد؟

دانش اموز: من!

معلم: میخواستی گوش کدانش اموز : به درک

معلم: چی گفتی؟

دانش اموز : میخواستی گوش کنی!


[ دوشنبه 22 مرداد 1397 ] [ 19:22 ] [ سار ا یکتا ] نظرات

رفتم خونه دوست پسرم

خودش نبود خونشو مرتب کردم

وقتی اومد گفت :راست میگند یه زن باید تو خونه باشه

خلاصش اینکه سه ماه بعد زن گرفت


خدا شاهده نزدیک سه ساله

فامیلمون میپرسه درست تموم نشد؟

میگم نه

دیشب که پرسید گفتم آره تموم شد

میگه ای خانم وقتی کار نیست چه فرقی میکنه؟[ پنجشنبه 11 مرداد 1397 ] [ 19:53 ] [ سار ا یکتا ] هر کس کامنت نده میمونه

میگن دختر هر چی زشت تر باشه مهربونتره

به سلامتى دخترای وبلاگ که یکى از یکى مهربونترن ??یادش بخیر رضازاده زیر وزنه که بود یهو آشناهاشو

تو تماشاچیا میدید سر تکون میداد احوال پرسی میکرد ?


[ جمعه 29 تیر 1397 ] [ 12:56 ] [ سار ا یکتا ] هر کس کامنت نده میمونه

نمیدونم تو فیلما چجوری صبح بیدار میشن به خانوادشون عشق میورزن
من صبح پا میشم تا ساعت ها مثه قاتلا به همه نیگا میکنمکودکی از پدرش پرسید:بابا “مرد” یعنی چه؟
پدر:مرد به کسی میگن که بدون هیچ چشم داشتی

 زندگی خودشو وقف راحتی و آسایش و رفاه خانواده اش میکنه
کودک گفت:کاش من هم می تونستم مثل “مادرم” یه مرد بشم
و اینگونه بود که پدر ضایع شد و بچه رو تا میخورد زد

 و از آن پس تصمیم گرفت روی جوابهایش بیشتر فکر کند
بخاری رو هم خاموش کرد[ چهارشنبه 20 تیر 1397 ] [ 12:38 ] [ سار ا یکتا ] نظرات

قهوه داغ خوردن و سیگار تلخ کشیدن تو پائیز مال شما با کلاساس


من نهایتا تو سرما میرم زیر پتو دوتا ول میدم گرم میشم میخوابمترک دائمی سیگار صد در صد تضمینی
با قطع دست
خدا شاهده فحش بدین دیگه راه حل نشونتون نمیدمااا[ یکشنبه 10 تیر 1397 ] [ 12:32 ] [ سار ا یکتا ] هر کس کامنت نده میمونه

هزینه های جاری چیست؟
‏وقتی بین خانم های دو برادر رقابت تعویض لوازم منزل شکل میگیره
اون پولایی که به فنا میره اصطلاحا میگن هزینه های جاری[ پنجشنبه 31 خرداد 1397 ] [ 12:30 ] [ سار ا یکتا ] هر کس کامنت نده میمونه

ﺯﻧﻬﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﻋﺎﺷﻖ ﺷﺪﻥ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ۳ ﭼﯿﺰ ﻧﯿﺎﺯ ﺩﺍﺭﻥ :
ﻣﺤﺒﺖ
ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ
ﭘﻮﻝ، ﻣﺎﺷﯿﻦ، ﺧﻮﻧﻪ، ﻭﯾﻼﯼ ﺷﻤﺎﻝ، ﺳﺎﻟﻦ ﺁﺭﺍﯾﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ،

 ﮐﯿﻒ ﻭ ﮐﻔﺶ ﻭ ﻟﺒﺎﺱ ﻭ ﺟﻮﺍﻫﺮﺍﺕ ﻣﺎﺭﮐﺪﺍﺭ،

ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﻫﺘﻠﯽ، ﺷﺎﻡ ﻫﺎﯼ ﺭﺳﺘﻮﺭﺍﻥ ﻫﺎﯼ ﻓﺮﺍﻧﺴﻮﯼ

 و ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﻬﺎﯼ ﺍﺭﻭﭘﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﮐﺸﺘﯽ ﻫﺎﯼ ﮐﺮﻭﺯ
ﯾﻨﯽ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺍﯾﻦ ۳ﺗﺎ ﭼﯿﺰ ﮐﻮﭼﯿﮏ ﺧﯿﻠﯽ ﮐﺎﺭ ﺳﺨﺘﯿﻪ؟؟؟ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﮐﻪ!!!
ﻣﺮﺩﻫﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﯽ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻭ ﺑﯽ ﻋﺎﻃﻔﻪ ﺷﺪﻥ[ یکشنبه 20 خرداد 1397 ] [ 12:26 ] [ سار ا یکتا ] هر کس کامنت نده میمونه

سلام پانی دخی خالم بازم خبر چینی کرد

اخلاقش همینه همش خبر چینی میکنه

منم باهاش دعوام شد و تصمیم گرفتم

عکسش رو منتشر کنم

برین ادامه مطلب عکسشو ببینین

و نظرتون رو بگین

پینوشت:باز هم لینک تکونی کردم

 و بعضیا حذف شدن
ادامه مطلب
[ جمعه 4 خرداد 1397 ] [ 10:22 ] [ سار ا یکتا ] هر کس کامنت نده میمونه

اینجوری ست میکنن

l2f1_photo_2018-04-30_09-11-17.jpg


[ چهارشنبه 26 اردیبهشت 1397 ] [ 17:45 ] [ سار ا یکتا ] هر کس کامنت نده میمونه

تقاضای عکس های خاک برسری

کرده بودین بفرما گذاشتم

92i8_photo_2018-03-14_10-36-26.jpg

پینوشت: لینک تکونی کردم

بعضی از بی معرفتا و غیر فعالا حذف شدن[ پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 ] [ 21:51 ] [ سار ا یکتا ] هر کس کامنت نده میمونه

وااای همش عطسه و سرفه و خاروندن چشم

به اینم میشه گفت زندگی؟

خدا رو شکر که گل ها و درختا

دارن گرده افشانی میکنن تا طبیعتو زیبا کنن


b063_photo_2018-04-26_07-47-53.jpg

ناخن بهاریم خوجله؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟


q7u1_photo_2018-04-26_07-45-47.jpg[ پنجشنبه 6 اردیبهشت 1397 ] [ 18:50 ] [ سار ا یکتا ] هر کس کامنت نده میمونه

تحقیقات من نشان میدهد که:
.
.
.
.
.
.
.
.
.

تنها رقاصانی که هیچ وقت به جهنم نمیروند بندری ها هستند

چون در عین رقصیدن هی میگن

توبه توبه توبه توبه......


تاتحقیقات بعدی بدرود


جعفردستشویی بوده برق قطع میشه،

شروع می کنه به جیغ و داد زدن 

 زنش میگه: نترس برق رفته،

 جعفر میگه: خداروشکر!

فکر کردم زور که زدم کور شدم


یارو نصف شب شلوارشو تو اتاق درمیاره

بچه ش میگه:بابا میخای تو اتاق جیش کنی؟

 نه میخام برینم به این زندگی که تو همش بیداری !!!!


[ دوشنبه 27 فروردین 1397 ] [ 22:30 ] [ سار ا یکتا ] هر کس کامنت نده میمونه

دختر همسایمون اسمش «طلا»ست

توی «نقره» فروشی کار میکنه

تازگیام رفته «برنزه»کرده

فک کنم آخرش با «مسی»عروسی کنه،

بچه شم شکل «استیلی» بشه


اینو بزارید قاب گوشیتون

هرجا میرید مهمونی

گوشیتونو دربیارید

 الکی زنگ بزنید

 تا صاحابخونه یادش نره عیدی بده


jgpz_photo_2018-03-28_07-20-13.jpg

[ چهارشنبه 8 فروردین 1397 ] [ 18:46 ] [ سار ا یکتا ] هر کس کامنت نده میمونه

ابرو مدل جاده چالوسی

nop_photo_2018-03-14_10-29-08.jpg


اینو دیگه خواهشا" مد نکنید

qz89_photo_2018-03-14_10-32-55.jpg


[ چهارشنبه 23 اسفند 1396 ] [ 20:59 ] [ سار ا یکتا ] هر کس کامنت نده میمونه

پدر بزرگم تو خیابون هرکی بهش میگفت فندک داری ؟

میگفت: کسی که گه میخوره ملاقشم همیشه تو جیبشه

خدا بیامرز آخرشم سر نزاع خیابونی عمرشو داد به شما


اینم عکس آمیتا (امین) عشق دخی خالم پانی.خخخخخخ

ejud_img_20161208_001553.jpg


[ دوشنبه 7 اسفند 1396 ] [ 20:25 ] [ سار ا یکتا ] هر کس کامنت نده میمونه

لب هایتان را با روغن نعنا بزرگ و برجسته کنید
 
این روغن پوست را تحریک کرده

 و خون را به لب هایتان می آورد

که باعث بزرگ تر شدن لب ها میشود


ahde_photo_2018-02-16_04-58-00.jpg
میخوام موهامو این رنگی کنم .چطوره؟


iikq_photo_2018-02-16_05-07-33.jpg

ترکیب_رنگ

بالیاژ.پایه ۹.شکلاتی.نسکافه ای

کمی عسلی و بیسکوئیتی


اگر می‌­خواهید مژه­‌های‌تان ضخیم‌­تر بنظر برسد،

در مژه­‌های بالایی چشم‌تان مداد بکشید.

 این کار حتی اگر آرایشی هم ندارید

 به زیباتر شدن شما کمک خواهد کرد.

knh8_photo_2018-02-16_05-13-12.jpgینوشت:
همش پست جک و...گذاشتم و شوخی کردم

با پسر و دختر و پیر و جوون

مثل اینکه خیلیا جنبه ندارن

حالا یه پست متفاوت میذارم و شوخی نمیکنم

خودتون خواستین از شیطون بودن به ساکت بودن تبدیل شم

فعلا هم انرژی اومدن به وب رو ندارم .

همش اذیت. تهدید.تهمت.درخواست کار بی ادبی

پیشنهادهای بد.من شوخ هستم ولی خراب نیستم

یکی میره همه وبا میگه من خرابم

فکر کنین شوهرم بفهمه چی میشه؟

طلاقم میده خب

اگه بد هم بودم دیگه نیستم.دست از سرم بردارین

میرم از اینجا ها؟ گفته باشم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

سگ چشمای من

 پاچه خیلیا رو گرفته

پس خیره نشین


 بای


in60_img_20161113_215508.jpg

[ جمعه 27 بهمن 1396 ] [ 16:29 ] [ سار ا یکتا ] هر کس کامنت نده میمونه

واسه ولنتاین به  همدیگه ماشین کادو میدید؟

من نزدیک ولنتاین عطسه کردم

دوس پسرم گفت خیلی جدیدا سروصدا میکنیا

آشغال دیگه به من زنگ نزن


عاقبت پسری که کادو ولنتاین نده ...

6rzf_photo_2018-02-13_08-38-05.jpg


[ سه شنبه 24 بهمن 1396 ] [ 19:57 ] [ سار ا یکتا ] هر کس کامنت نده میمونه

پاسخی به رباه صفتی بعضیا:
وقتى " صداقت " یك " روباه " زیر سوال می رود.
ﯾﮑﯽ ﺍﺯ شبکه های علمی یک ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺣﯿﺎﺕ ﻭﺣﺶ ﺭا ﭘﺨﺶ می کرد.
نشاﻥ مى داد یك ﮔﺮﻭﻩ ﻣﺤﻘﻖ تعدادى ﻻﺷﻪ ﻣﺮﻍ ﺭا ﺩﺍﺧﻞ ﺗﻮﺭﯼ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺑﻮﺩند ﻭ ﭼﻨﺪ ﮔﻮﺩﺍﻝ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﺎﯼ ۱۰-۲۰ ﻣﺘﺮ ﺍﺯ ﻫﻢ ﺣﻔﺮ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩند.
ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻣﺪﺗﯽ یك ﺭﻭﺑﺎﻩ آﻣﺪ ﻭ ﮐﻤﯽ ﺑﻮ ﮐﺸﯿﺪ ﻭ یك ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺍﯾﻦ ﻻﺷﻪ ﻯ ﻣﺮغ ها ﺭا ﺟﺎﺑﺠﺎ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺭﻓﺖ؛ 
ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺗﯿﻢ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺩﻭﺭﺑﯿﻦ ﮐﺮﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ ﺍﯾﻦ ﺍلآﻥ مى رود ﻭ ﺑﻘﯿﻪ ﻯ ﮔﻠﻪ ﻭ ﺩﻭﺳﺘﺎنش را مى آورد.
ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ یك ﺭوﺑﺎﺕ ﺟﺮﺛﻘﯿﻞ، ﺗﻮﺭﯼ ﺭا ﺟﺎﺑﺠﺎ ﮐﺮﺩند ﻭ آﻭﺭﺩند در ﮔﻮﺩﺍﻝ ﺩﻭﻡ مخفى اش ﮐﺮﺩند ﻭ ﺑﺎ ﻣﺎﯾﻌﯽ خاص ﺍﺳﭙﺮﯼ ﮐﺮﺩﻧﺪ تا ﺍﺛﺮ ﺑﻮ ﺭا ﺍﺯ ﺑﯿﻦ ببرند.
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ همان ﺭﻭﺑﺎﻩ ﻭ ۷-۸ ﺗﺎ ﺭﻭﺑﺎﻩ دیگر آمدند ﺳﺮ ﮔﻮﺩﺍﻝ ﺍﻭﻝ، ﻫﺮچه ﮔﺸﺘﻨﺪ ﻣﺮﻏﻬﺎ ﺭا ﭘﯿﺪﺍ ﻧﮑﺮﺩند؛ 
ﻫﺮچه ﺯﻣﯿﻦ ﺭا ﺑﻮ ﮐﺮﺩند ﻓﺎﯾﺪﻩ ﻧﺪﺍﺷﺖ.
آن ۷-۸ ﺗﺎ ﺭفتند ﻭ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺑﺎﻩ ﺍﻭﻟﯽ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺷﺮﻭﻉ ﺑﻪ ﮔﺸﺘﻦ ﮐﺮﺩ.
ﺟﺎلب ﺍین ﺑﻮﺩ ﮐﻪ مدام ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﯿﮕﺸﺖ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺳﺮش را ﺑﺎﻻ ﻣﯿﺎﻭﺭﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺩﻭﺳﺘﺎنش ﮐﻪ ﺩاشتند ﺩﻭﺭ مى شدند ﻧﮕﺎﻩ ﻣﯿﮑﺮﺩ ﻭ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺑﻮ میکشید ...!
محققین ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺳﯿﻢ ﮐﻤﯽ ﺭﻭﯼ ﮔﻮﺩﺍﻝ ﺩﻭﻡ ﺭا ﺑﺎﺯ ﮐﺮﺩند ﺗﺎ ﺣﺪﯼ ﮐﻪ ﺭﻭﺑﺎﻩ ﻣﺮغ ها ﺭا ﺩﻳﺪ.
ﺍﯾﻦ ﺩﻓﻌﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﺟﺎﻟﺐ ﺑﻮﺩ؛ ﺭﻭﺑﺎﻩ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻣﺮغ ها ﺭا ﺑﺎ ﺩﻧﺪاﻥ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﺑﺎ ﺧﻮﺩﺵ ﺑﺮﺩ.
ﺍﯾﻦ ﺗﯿﻢ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺱ آمدند ﻭ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ هماﻥ ﮐﺎﺭ ﺭا ﺗﮑﺮﺍﺭ ﮐﺮﺩند ﻭ ﺗﻮﺭﯼ ﺭا ﺑﻪ ﮔﻮﺩﺍﻝ ﺳﻮﻡ ﺑﺮﺩﻧﺪ و بوى مرغها را با اسپرى پاك كردند. ﺭﻭﺑﺎه ها ﻭﻗﺘﯽ دوباره ﺭﺳﯿﺪند ﻫﺮچه ﮔﻮﺩﺍﻟﻬﺎ ﺭا گشتند ﻭ ﻫﺮچه ﺯﻣﯿﻦ ﺭا ﺑﻮ ﮐﺸﯿﺪند، ﭼﯿﺰﯼ ﻧﺒﻮﺩ ﻭ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺭﻓﺘﻨﺪ.
ﺩﻭﺭﺑﻴﻦ ﺭﻭﺑﺎﻩ ﺍﻭﻝ ﺭا نشان ﺩﺍﺩ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﺭ ﺩیگر ﺟﺴﺖ ﻭ ﺟﻮ ﻧﮑﺮﺩ ﻭ ﺭﻓﺖ ﺩﺍﺧﻞ ﮔﻮﺩﺍﻝ ﺩﻭﻡ ﺩﺭﺍﺯ ﮐﺸﯿﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻮﺍﺑﯿﺪﻩ ماﻧﺪ.
ﭼﻨﺪ ﺩﻗﯿﻘﻪ ای ﺻﺒﺮ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﺩﯾﺪﻧﺪ ﺧﺒﺮﯼ ﻧﯿﺴﺖ، ﻧﺰﺩﯾﮑﺶ ﺭﻓﺘﻨﺪ ﻭ ﭼﮏ ﮐﺮﺩند، ﺩﯾﺪند ﮐﺎﻣﻼً ﻣُﺮﺩﻩ...
ﺟﺎﻟﺐ ﺍﯾﻦ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﻻﺷﻪ ﺭﻭﺑﺎﻩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺩﺍﻣﭙﺰﺷﮑﯽ ﺑﺮﺩند ﻭ ﮐﻠﯽ آﺯﻣﺎﯾﺶ ﮐﺮﺩند؛ ﺩﯾﺪند ﺩﻗﯿﻘﺎً ﻋﮑﺴﻬﺎ ﻭ آﺯﻣﺎﯾﺸﺎﺕ نشاﻥ مى دهد ﺍﯾﻦ ﺣﯿﻮاﻥ ﺑﺮ ﺍﺛﺮ ﯾﮏ ﺷﻮﮎ ﻋﺼﺒﯽ، ﺳﮑﺘﻪ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﻣﺮﺩﻩ ...!
ﺭﻭﺑﺎﻩ ﮐﻪ ﻧﻤﺎﺩ ﻣﮑﺮ ﻭ ﺣﯿﻠﻪ ﮔﺮﯼ ﺩﺭ ﺣﯿﻮﺍﻧﺎﺕ است ﻭﻗﺘﯽ ﺍﺣﺴﺎﺱ مى كند ﺻﺪﺍﻗﺘﺶ ﺑﯿﻦ ﺩﻭﺳﺘﺎنش ﺍﺯ ﺑﯿﻦ ﺭﻓﺘﻪ، ﺳﮑﺘﻪ ﻣﯿﺰند ﻭ ﻣﯿﻤﯿﺮد؛ ﺍﺯ ﺧﺠﺎﻟﺖ ﻣﯿﻤﯿﺮد ؛
ﻭ ﭼﻘﺪﺭ زیادند کسانی كه می آیند ﺭﻭﺯﯼ ﻫﺰﺍﺭﺍﻥ ﺩﺭﻭﻍ ﺑﻪ ﺯباﻥ مى آورند، ﺑﻌﺪ ﺟﺎلب اینكه ﺣﺘﯽ ﻭﻗﺘﯽ ﺩﺭﻭغ هایشان آﺷﮑﺎﺭ مى شود، ﺭﺍﺳﺖ ﺭﺍﺳﺖ ﺭﺍﻩ ﻣﻴﺮوند ﻭ ﺍﺻﻼً ﺧﻢ ﺑﻪ ابرﻭ نمى آورند ﻭ ﺍﺳﻔﻨﺎک تر ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﺯ ﻫﻢ ﺗﮑﺮﺍﺭ، ﺗﮑﺮﺍﺭ ﻭ ﺗﮑﺮﺍﺭ.
ﭼﻘﺪﺭ زشت است ﮐﻪ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮسد ﮐﻪ ﺣﯿﻮﺍﻧﺎﺕ ﺍﺯ او ﺩﺭ ﮐﺮﺍﻣﺖ ﺍﺧﻼﻗﯽ ﭘﯿﺸﯽ ﺑﮕﯿﺮند.
ﭼﻘﺪﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻭ ﺍﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺟﺎﻟﺐ ﺑﻮﺩ.
ﺍﯾﻦ ﺁﺯﻣﺎﯾﺶ گرچه بى رﺣﻤﺎﻧﻪ ﺑﻮﺩ ﻭﻟﯽ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺴﯿﺎﺭ تكان دهنده اى ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺎ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﺎ ﺩﺍﺷﺖ.
نمى گویم "انسان" باشیم؛ مى گویم "با اخلاق" باشیم!
"با اخلاق" كه باشیم، حتما "انسان" هم هستیم .


[ یکشنبه 22 بهمن 1396 ] [ 18:30 ] [ سار ا یکتا ] نظرات

مطلب اقتصادی از سارا :

متاسفم برای اونایی که ولنتاینو

 به یه عروسک گوسفند و خرس خلاصه میکنن !

ولنتاین یعنی عشق ، یعنی احساس ، یعنی iPhone

مطلب مذهبی  از سارا :

خداوند وقتی زن رو آفرید ...
  .
 .
 .

شیطان گفت : خب این جیگرو از اول نشون می دادی ...

مث بچه آدم سجده می کردم

به افتخار همه خانومها

مطلب روانشناسی از سارا:

دخترا ببینید دوس پسرتون میگه

از کدوم دوستتون بدش میاد .

 اون دختره زید بعدی دوس پسرتونه:|


[ جمعه 13 بهمن 1396 ] [ 07:42 ] [ سار ا یکتا ] هر کس کامنت نده میمونه

تعداد کل صفحات : 8 ::     1  2  3  4  5  6  7  ...        قالب ساز آنلاین